Sorthonung

 

Sorthonung...

 

 

Vår idé är att erbjuda honung som är sorterad under säsongen och som på det sättet bär sin egen smakkaraktär av ex, frukt/bär, trädgårdsblommor el. den kraftigare, lite mintigare smaken av lind. Ofta får honungen då också olika doft och färg, ljus på våren och mörkare på sensommaren/hösten. Allt beror på vart bina hämtar sin nektar.

 

Dragområdet kring bigården består av hela Staffanstorps fina parkmiljö och trädgårdar, det är fördelen med att bigården befinner sig mitt i ett samhälle eller stad som vår gör. I gengäld pollinerar våra bin frukt-& bärodlingar i omgivningarna.

 

våren & försommaren blommar, kastanj, vitklöver,

maskros, körsbär, äpple, hallon, krusbär och andra

frukt och bär. Vissa år får den tidiga honungen inslag

av rapsnektar då ett sådant fält finns i närheten.

högsommaren blommar backtimjan, björnbär,

bolltistel och nävor och inte minst Linden som ger en

kraftig smakkaraktär. Sensommaren, fetknopp,

kungsmynta och lavendel.

 

Tjusningen är att honungen får olika karaktär

varje år!

 

Vi biodlare men framför allt bin, humlor är alltid glada för tidiga pollengivande växter på våren som Sälj/salix, sockerlönn, krokus och sötkörsbär. Tillgången till pollengivande växter kan vara direkt avgörande för vårutvecklingen och överlevnaden för bisamhället på våren. Pollen kan inte biodlaren ersätta. Eftersom vinterbina dör under våren är det viktigt att bisamhället kan mata upp nya bin med proteinet från pollen.

 

Här kan du läsa vidare och se vilka biväxter du/ni har i trädgården eller på balkongen. Glöm inte! Bin är bara intresserade av att leta nektar, pollen och propolis vilket gör att de inte märks nämnvärt när de besöker oss.